Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (387)
Trích yếu: Kế hoạch Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024
Ngày ban hành:
17/05/2024
Ngày có hiệu lực:
17/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước , chào mừng kỹ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025)
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
26/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng Ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/03/2024
Ngày có hiệu lực:
15/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
12/04/2024
Ngày có hiệu lực:
12/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH tỉnh Đắk Nông thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
10/03/2024
Ngày có hiệu lực:
10/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
01/03/2024
Ngày có hiệu lực:
01/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Tài chính ý tế thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế quy định tại Nghị định sô 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
26/01/2024
Ngày có hiệu lực:
26/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” giai đoạn 2023 - 2030
Ngày ban hành:
28/12/2023
Ngày có hiệu lực:
28/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực